Kriteeri 11: Osaaminen

Viranhaltijat ja työntekijät saavat koulutusta nuorten osallisuudesta.

Toteutuakseen nuorten osallisuus vaatii osaamista kunnan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä. Osaamista on oltava niin nuorilähtöisyydestä kuin osallisuudesta yleisesti. Tämä osaaminen ei synny tyhjästä, vaan vaatii tuekseen perehdyttämistä ja kouluttamista.

Pohdittavaksi kysymyksiä