Kriteeri 12: Viestintä

Nuorille suunnattu viestintä vastaa heidän toiveitaan ja tarpeitaan.

Kunnan viestintä osallistumismahdollisuuksista tavoittaa usein vain kaikkein aktiivisimmat nuoret. Siksi viestintää kannattaa suunnitella ja tehdä yhdessä nuorten kanssa, sillä yleensä hyvä lopputulos syntyy, kun nuoret viestivät toisille nuorille. On osattava valita oikeat kanavat, ilmaistava asiat ymmärrettävästi ja suunniteltava sisällöt kiinnostaviksi ja nuorten tarpeita palvellen.

Osallisuuden kannalta tieto on keskeistä, sillä ilman sitä on mahdotonta toimia ja vaikuttaa. Jotta tieto olisi mahdollisimman monen kunnan nuoren ulottuvissa, on sen saavutettavuuteen kiinnitettävä huomiota.

Pohdittavaksi kysymyksiä