Kriterium 12: Informationen som riktas till ungdomar motsvarar deras önskemål och behov

Kommunens information angående möjligheter att delta når oftast bara de mest aktiva ungdomarna. Därför lönar det sig att planera och genomföra informationen i samarbete med ungdomar. Resultatet blir ofta bra när ungdomar kommunicerar med andra ungdomar. Man måste kunna välja rätta kanal, uttrycka saker på ett begripligt sätt och planera innehåll så att de intresserar ungdomar och svarar på deras behov. Information är av största vikt med tanke på delaktigheten, för utan kunskap kan man inte agera och påverka. För att informationen ska nå så många ungdomar i kommunen som möjligt, måste man fästa uppmärksamhet vid tillgången till information.

Att överväga:

  • Vi kommunicerar med ungdomar på platser och i miljöer  som är bekanta för dem.
  • Informationen som riktas till ungdomar är interaktiv.
  • Språket i kommunikationen är tydligt och begripligt för många ungdomar med olika bakgrund i fråga om innehåll, vokabulär och struktur.
  • Som stöd för texterna finns också andra kommunikationsformer, t.ex. bilder, videor eller infografer.
  • De tillgänglighetskrav  som regleras i lagen har beaktats i vår kommuns webbtjänster och mobila applikationer.
  • Vi har utvärderat kommunens webbsidor och deras tillgänglighet och användarvänlighet tillsammans med ungdomar.
  • Vi tar med ungdomar i planeringen och genomförandet av information i kommunens olika informationskanaler.