Kriterium 7: Mångsidiga möjligheter för ungdomar till delaktighet och påverkan

Ungdomar har olika önskemål, intressen, resurser och förutsättningar till att delta, precis som vuxna. I fråga om ungas delaktighet och möjligheter till att påverka är det viktigt att fundera på hurdana sätt att medverka som passar dem, och att välja sätten att påverka enligt det. Sätten att delta och påverka ska också vara flexibla, så att de lämnar utrymme för ungdomarna att själva vara aktiva och komma med idéer.

Att överväga:

  • Jag utvecklar tillsammans med ungdomarna olika sätt att delta och påverka som passar dem.
  • Jag drar nytta av miljöer  som är bekanta för ungdomarna och där de redan är närvarande.
  • Jag använder olika former av deltagande  på ett mångsidigt sätt när jag gör unga delaktiga.
  • Initiativkanalerna  i vår kommun är anpassade för ungdomar.
  • Ungdomar har möjlighet att delta i planeringen av ekonomin  inom vår kommun.