Kriterium 6: Ungdomar påverkar saker och tjänster som de upplever som betydelsefulla

Delaktighet borde vara en verksamhetsprincip som genomsyrar alla kommunala tjänster. Det viktiga är att tillsammans med ungdomarna reflektera över vilka ärenden och tjänster som rör unga personer, och vilka saker de vill påverka. Till exempel kan den lokala busstrafikens tidtabeller eller leder för gång-, cykel- och mopedtrafik vara av stor betydelse för ungdomar, för att de ska kunna ta sig till skolan, hobbyn eller hälsovårdscentralen.

Att överväga:

  • Vi frågar ungdomar vilka ärenden inom kommunen som är viktiga för dem.
  • Tjänsterna inom min sektor är lättillgängliga och lätt att använda för ungdomar med olika bakgrund.
  • Jag frågar ungdomar om deras åsikter och önskemål i fråga om olika tjänster.
  • Jag frågar ungdomar om de tycker att de får information om tjänster som påverkar deras vardag.
  • Jag tar med ungdomar i planeringen, utvärderingen och utvecklingen av tjänster som de använder.