Kriteeri 6: Merkityksellisyys

Nuoret vaikuttavat asioihin ja palveluihin, jotka he kokevat merkityksellisiksi.

Osallisuuden tulisi olla toimintaperiaate, joka läpäisee kaikki kunnalliset palvelut. Oleellista on pohtia nuorten kanssa yhdessä, mitkä asiat ja palvelut koskettavat nuoria ja mihin he haluavat vaikuttaa. Aikuiset eivät voi päättää, mitkä asiat koskettavat nuoria ja mitkä eivät. Osallisuuden ydin ja haaste on mahdollisuus valita, missä haluaa olla mukana.

Esimerkiksi paikallisliikenteen linja-autovuoroilla tai kevyen liikenteen väylillä voi olla suuri merkitys nuorelle siinä pääseekö hän liikkumaan mm. kouluun ja oppilaitokseen, harrastuksiin tai terveyskeskukseen.

Nuorilta on selvitettävä riittävän usein, mitkä asiat ovat heille kunnassa merkityksellisiä. Lisäksi on tärkeää seurata nuorten parissa esiintyviä ilmiöitä ja mediaympäristöjä, jotta palveluita voidaan kehittää dynaamisesti.

Pohdittavaksi kysymyksiä