Päätöksenteossa yhteinen etu edelle

Vaikka aina ei voi nallekarkkeja tasan jakaa, silti ei saa olla ahne vaikka ihminen sitä on. Eli päätöksenteossa pitäisi tehdä kompromisseja vaikka kuinka ääri päitä siinä oltaisiinkin aina löytyy jotain joka jollain asteella kelpaa molemmille osapuolille. Yhtä oikeaa ratkaisua ei ole, mutta asiaa helpottaisi konkreettiset esimerkit ja älykkäästi käydyt keskustelut.

Nuorisotyön rahoitus varmistettava

Yksinäisyys vähenisi kun voisi saada kavereita yhteisillä nuorisotiloilla ja mielenterveys paranisi, kun olisi keskusteluapua tarjolla.

Ennalta ehkäiseviä mielenterveyspalveluita

Mielenterveys tarkistukset ja avoimet matalan kynnyksen mielenterveys palvelut. Nuorilla pitäisi olla helppo päästä mielenterveyspalveluihin riippumatta taustasta tai arvosanoista. Tämä ennaltaehkäisisi nuorten mielenterveys ongelmia ja auttaisi estää negatiivisia kierteitä.

Kyläkoulujen toimintaa tuettava

Lasten ja nuorten koulumatkat ovat pineillä paikkakunnilla todella pitkiä ja koulupäivät venyy. Tukemalla kyläkouluja koulumatkat olisivat lyhyempiä ja jäisi enemmän aikaa esimerkiksi harrastuksiin

Kouluaamut alkamaan aikaisintaan klo 9!

Nuoret tutkitusti oppivat ja keskittyvät huonommin aikaisin aamulla. Ratkaisu vaikuttaisi nuorten unenpuutteeseen ja sitä myötä mielenterveysongelmiin.

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista, esimerkiksi lapsiperheiltä ja opiskelijoilta leikkaamista vastaan. Auttaa estämään suuret ongelmat jotka syntyvät nuorille jos heillä ja heidän perheillä ei ole riittävästi taloudellisia resursseja.

Kaikkien nuorten ääni kuuluviin

Koulukyselyjen kautta voitaisiin kysyä mielipiteitä erilaisista asioista myös nuorilta, jotka eivät ole aktiivisesti mukana esimerkiksi nuorisovaltuustoissa tai muuten aktiivisia.