Kuinka voidaan lähteä ratkaisemaan alueen päihde- ja huumeongelmaa

Toteutus:

 • Tulisi rakentavasti ja totuudenmukaisesti kertoa nuorille päihteistä.
 • Mielenterveys resursseihin panostaminen. Mielenterveys-palveluiden tuominen lähelle nuoria, ja matalan kynnyksen nopea sisäänpääsy
 • Koulupsykologille pääsy helpommaksi, opiskelijat saisivat itse ottaa yhteyttä häneen.
 • Etätapaaminen esim. koulupsykologin kanssa mahdolliseksi kaikissa toimipisteissä. Myös korona ajan jälkeen

Kuvaus ja tavoite

 • Nuorilla voi olla ennakko käsityksiä auttavista palveluista, jotka voivat pelottaa palveluiden hakemista.
 • Pitäisi luoda näistä palveluista sellainen kuva, että jokainen uskaltaa niitä hakea tarvittaessa.

Lisää liikuntapaikkoja

Toteutus:

 • Tehään lisää vaikka puistoja, missä on joitain laitteita tai avointa tilaa

Kuvaus ja tavoite:

 • Koskettaa liikkunnasta pitäviä ihmisiä
 • Jos niitä olis enemmän nuoretkin voisivat innostua

Kauppakeskus Haminaan

Toteutus:

 • lisää ihmisiä tänne kiitos
 • varma idea, toimii hyvin

Kuvaus ja tavoite:

 • työpaikkoja haminaan
 • nuorille paikka hengailla
 • tuloja kaupungille
 • ei tarvi mennä aina kotkaan

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • ei mitään uutta tai kekseliästä vain pitkäaikainen toive
 • nuoret tekee ehkä jotain muuta kuin hengaileen torin kulman

Lisää tekemistä nuorille

Toteuutus:

 • Kauppakeskus
 • Masennus pois
 • Sisätiloja
 • Muiden kanssa oleminen

Kuvaus ja tavoite:

 • Tulee parempia työntekijöitä
 • Saadaan nuorille tekemistä
 • Nuoret olisivat yhdessä

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Nuoret saa tekemistä
 • Kauppakeskus
 • Ei tarvitse olla talvella ulkona
 • Hengailupaikkoja

Lisää töitä nuorille

Toteutus:

 • Ikärajoja laskettaisiin esim. Kaupungin töihin
 • -pystyisi muulloinkin kuin kesällä tehdä töitä

Kuvaus ja tavoite:

 • tulisi lisää työntekijöitä

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Nuoret ovat tulevaisuus
 • Annetaan paremmat eväät elämään (lisää työkokemusta )
 • Nuorille on helpompi maksaa pienempää palkkaa

Stunttailu suora

Toteutus:

 • Tehdä muulta liikenteeltä suljettu alue asutuksen ulkopuolelle
 • Arvoo se tois sillee ettei tuu boliisilt huutist

Kuvaus ja tavoite:

 • Muutos vähentäisi äänihaittaa kaupungissa
 • Haaste koskee päättäjiä ja raksaukkoja
 • Hyötyjä olisi, pienempi melu, vähemmän bolis tapauksia, harrastuksia, ei rälläystä kaupungissa prkl

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Kehitys ei olisi uusi, mutta se olisi hyvä kehitys kaupunkiin

Julkinenliikenne

Toteutus:

 • Vyöhykkeiden järkeistäminen (kunnassa kahden läheisen kylän välillä liikkuminesta ei voida periä kahden kuntavyöhykkeen maksua, kun todellista kuntarajan ylitystä ei tapahdu)
 • Tulisi lähteä selvittämään, missä tarvetta julkiselle liikenteelle. Ja sen pohjalta lisätä julkista liikennettä Kymenlaakson alueella.
 • Kylät ja taajamat ovat erittäin huonossa asemassa julkisen liikenteen suhteen.

Kuvaus ja tavoite:

 • Julkinen liikenne toimivaksi, eli sellaiseksi, että siitä oikeasti on mahdollisuus hyötyä
 • Vuoro tarjonnassa tulee olla kaikkialla myös muita, kuin pelkästään koulupäivinä kulkevia vuoroja

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Toimivuus, ja se, että sitä oikeasti olisi

Lukioon eri linjoja

Toteutus:

 • Lukioon eri linjoja esim. kuvis ja musiikki linjat

Kuvaus ja tavoite:

 • Motivoi opinnoissa, saa kehittää ja ilmaista itseään
 • se olisi hyvä, koska kaikilla ei ole varaa muuttaa eri kaupunkiin
 • mahdollistaa monia nuoria

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Haminassa on vain perus lukio