Lisää ehkäisevää päihdetyötä

Päihdepalveluissa pitäisi olla ehkäisevää toimintaa lisää. Esimerkiksi enemmän valistustunteja kouluissa. Pitäisi olla helpompi puhua päihteistä ilman tuomitsemista ja rohkaista nuoria puhumaan niistä avoimesti.

Lisää kouluterveydenhoitajia

Kouluterveydenhuoltoon on aina jonoa, tai hoitaja on poissa eikä pääse hoitajalle niin nopeasti kuin pitäisi. Kouluissa pitäisi olla useampi hoitaja, esimerkiksi 2 per koulu.

Koulukuraattorit lähemmäksi oppilaita

Kuraattorin pitäisi enemmän näyttäytyä ja tulla oppilaille tutummaksi. Tulemalla esimerkiksi kertomaan tunneille hänen työstään se madaltaisi kynnystä lähteä juttelemaan.

Parempaa kohtaamista hammashoidossa

Hammashoitajan tai -lääkärin pitäisi kohdata nuoret paremmin, jotta voidaan ehkäistä hammaslääkärin pelkoa. Hammashoitajat voivat esimerkiksi selostaa, mitä he ovat tekemässä tai jutella päivästä.

Oppilashuolto enemmän läsnä koulun arjessa

Oppilashuollon henkilökunta, esimerkiksi koululääkärin tai kuraattorin pitäisi olla enemmän läsnä koulun arjessa ja esimerkiksi paikalla joka päivä. Pitäisi myös tarjota enemmän mielenterveyspalveluita (esim. koulupsykologi).

Mielenterveyspalveluiden kehittäminen

Mielenterveyspalveluiden kynnystä pitäisi madaltaa ja ja helpommin tavoitettavissa. Palveluiden pitäisi olla halvempia ja monipuolisempia. Voisi esimerkiksi mainostaa enemmän mielenterveyspalveluita ja erityisesti kertoa nuorille, että ei ole noloa hakea apua ongelmiinsa.

Ilmainen ehkäisy nuorille

Tarjotaan ilmaista ehkäisyä alle 20-vuotiaille ja yleensäkin erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi festareilla kesäkumeja.

Kohtaamistaitoja kouluterveydenhuoltoon

Kouluterveydenhuollon pitäisi olla useammin paikalla ja heillä pitäisi olla enemmän aikaa terveystarkastuksille, jotta voi oikeasti tutustua nuoreen kokonaisvaltaisesti. Terveydenhoitajan pitäisi myös puhua sensitiivisemmin ja välttää ikäviä kommentteja esimerkiksi painosta.