Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Helpotetaan hoitoon pääsyä

Jos on mielenterveysongelmia, voi olla todella vaikeaa päästä avun piiriin. Meidän pitäisi purkaa mielenterveyden stigmaa ja tehdä hoitoon pääsystä edullisempaa ja vähentää byrokratiaa.

Lisää ehkäisevää päihdetyötä

Päihdepalveluissa pitäisi olla ehkäisevää toimintaa lisää. Esimerkiksi enemmän valistustunteja kouluissa. Pitäisi olla helpompi puhua päihteistä ilman tuomitsemista ja rohkaista nuoria puhumaan niistä avoimesti.

Lisää kouluterveydenhoitajia

Kouluterveydenhuoltoon on aina jonoa, tai hoitaja on poissa eikä pääse hoitajalle niin nopeasti kuin pitäisi. Kouluissa pitäisi olla useampi hoitaja, esimerkiksi 2 per koulu.