Siuntion Walkers auki useammin

Walkersin pitäisi olla auki useammin ja pidempään, jotta nuorilla olisi paikka jossa viettää turvallisesti aikaa

Lisää sohvia kouluihin

Koulun käytäville tarvitaan lisää sohvia, että oppilaille lisää oleskelutilaa käytävillä. Näin kouluympäristöstä tehdään viihtyisämpi ja oppilaiden olisi helpompi rentoutua oppituntien välissä.

Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Kuntapäättäjät kouluvierailuille

Kuntapäättäjät voisivat tulla kouluille kertomaan kunnan päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista. Näin lisättäisiin vuorovaikutusta ja vahvistettaisiin nuorten osallisuutta.

Siistimpi lähiympäristö

Ympäristön siisteydestä täytyy pitää paremaa huolta esimerkiksi lisäämällä roskiksia ja siisteyden ylläpitotyötä.

Nuorille enemmän ajanviettopaikkoja

Nuorille tarvitaan lisää ajanviettopaikkoja, joihin he ovat tervetulleita, eikä heitä ajeta heti pois. Talvikuukausina ajanvietto ulkona on vaikeaa, usein mahdotonta ja kaupunkitilassa ei näy juurikaan nuorille sopivia ajanviettopaikkoja.