Ekologiset toimintatavat keskiöön

Ekologisten toimintatapojen ylläpitäminen tulisi ottaa kaiken toiminnan keskiöön. Suomen on vaalittava puhdasta ilmastoa ja vietävä vihreää viestiä maailmalle. Luovutaan fossiilisista polttoaineista ja suositaan kierrätystä.

Nuoret systemaattisesti mukaan päätöksentekoprosesseihin

Nuoret tulisi sisällyttää systemaattisesti päätöksentekoprosesseihin paikallisella ja kansallisella tasolla. Nuorilla on erilaisia näkökulmia, taustoja ja kokemuksia, joita pitäisi kuunnella silloinkin, kun ne ovat erilaisia kuin aikuisten.

Lopetetaan maapallon tuhoaminen

Maapallon systemaattinen tuhoaminen on lopetettava. Myös valtion ja kuntien on sitouduttava päätöksenteossaan ympäristön suojelemiseen.

Siuntion Walkers auki useammin

Walkersin pitäisi olla auki useammin ja pidempään, jotta nuorilla olisi paikka jossa viettää turvallisesti aikaa

Lisää sohvia kouluihin

Koulun käytäville tarvitaan lisää sohvia, että oppilaille lisää oleskelutilaa käytävillä. Näin kouluympäristöstä tehdään viihtyisämpi ja oppilaiden olisi helpompi rentoutua oppituntien välissä.

Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Kuntapäättäjät kouluvierailuille

Kuntapäättäjät voisivat tulla kouluille kertomaan kunnan päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista. Näin lisättäisiin vuorovaikutusta ja vahvistettaisiin nuorten osallisuutta.

Siistimpi lähiympäristö

Ympäristön siisteydestä täytyy pitää paremaa huolta esimerkiksi lisäämällä roskiksia ja siisteyden ylläpitotyötä.