Kaikkien nuorten ääni kuuluviin

Koulukyselyjen kautta voitaisiin kysyä mielipiteitä erilaisista asioista myös nuorilta, jotka eivät ole aktiivisesti mukana esimerkiksi nuorisovaltuustoissa tai muuten aktiivisia.

Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Myöhäisemmät kouluaamut

Kouluaamuja pitäisi myöhäistää alkamaan aikaisintaan 9. Kahdeksan aamut ovat monille nuorille vaikeita paitsi väsymyksen takia, myös pitkien koulumatkojen takia.

Nuorille turvallisia oleskelupaikkoja

Julkisissa tiloissa tulee lisätä nuorille turvallisia paikkoja, joissa oleskella, jonne ei oteta esim. päihtyneitä ja jossa paikalla on nuorisotyöntekijöitä tai muita turvallisia, luotettavia aikuisia.

Nuorten mielenterveyspalveluihin enemmän resursseja

Nuorten mielenterveyspalveluihin tulee suunnata lisää resursseja. Jonoja täytyy saada lyhyemmiksi, että hoitoonpääsyä ei tarvitsisi jonottaa pahimmillaan useita kuukausia vaikka tilanne olisi akuutti. Myös työntekijöiden määrää tulee lisätä. Olisi myös tärkeää madaltaa nuorten kynnystä hakeutua avun piiriin.

Koulujen mielenterveyshuoltoon tulee panostaa

Kouluissa tulee panostaa fyysisen terveydenhuollon lisäksi myös mielenterveyden huoltoon. Yksi ratkaisu olisi esimerkiksi oman kouluterveydenhoitajan tai mielenterveysasioihin keskittyvän nuorisotyöntekijän palkkaaminen jokaiseen kouluun.

Sosiaalisen ilmapiirin kehitys ja moninaisuuden tunnistaminen

Kaikille turvallinen yhteiskunta vaatii sosiaalisen ilmapiirin muutosta. Muutos vaatii tekoja niin lainsäädännössä kuin yksilötasolla. Sukupuolten moninaisuus ja yksilön itsemääräämisoikeus tulee olla laissa kirjattuna.  Sukupuolten moninaisuus tulee ottaa huomioon myös esim vaatekaupoissa ja kulttuurimaailmassa. Ennen kaikkea on purettava strereotypioita tukevia rakenteita ja kannustaa yksilöitä toimimaan näiden asioiden eteen.