Koulutusmateriaalia

Nuorten osallisuuden laatukriteerien läpikäymiseen omassa yhteisössään voi hyödyntää tehtyjä materiaaleja. Mukana on noin 20 minuutin pituinen videotallenne, jossa kerrotaan nuorten osallisuuden laatukriteerien sisällöistä ja siihen liittyvä PowerPoint-esitys. Lisäksi materiaaleissa on kysymyspatteristo, jota hyödyntämällä voi yhdessä pohtia nuorten osallisuuden toteutumista omassa työssään, yhteisössään tai kunnassaan.

Videotallenne nuorten osallisuuden laatutekijöistä

Videotallenne on osa kaikkien nuorisoalan osaamiskeskusten yhteistä TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -puheenvuorojen sarjaa. Puheenvuoroissa käsitellään monialaisesti nuorten osallisuutta. Kaikki puheenvuorot tallennetaan, jotta niitä voi hyödyntää eri tavoin myös tilaisuuden jälkeen. Ne kestävät 15-20 minuuttia, siis teehetken verran. Tutustu: TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -puheenvuorot.

Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua?
Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa?
Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit,
jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa.

PDF-tiedostot

Nuorten osallisuuden laatukriteeridiat liittyvät videotallenteeseen. Niitä voi vapaasti hyödyntää omassa työssään lähde mainiten. Nuorten osallisuuden laatutekijöiden pohtimiseen on kysymyspatteristo. Se vie pintaa syvemmälle nuorten osallisuuden toteutumiseen omassa kunnassa.

NOSTE-itsearviontityökalu

Nuorten osallisuuden itsearviointi havainnollistaa, miten huomioit nuorten osallisuuden työssäsi. Työkalun avulla voit pohtia myös, miten nuorten osallisuus toteutuu kunnassasi. Arvioinnin tavoitteena on kehittää nuorten osallisuuden huomioimista omassa työssäsi, toimialallasi sekä koko kunnan toiminnassa. Tutustu: NOSTE-itsearviointityökalu.