Onnistunutta nuorten osallisuutta

Opinkirjo muodosti yhdessä Nuorten Akatemian, Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton, Koordinaatin ja Punaisen Ristin Nuorten turvatalojen kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2020–2023 asettaman nuorisoalan osaamiskeskuksen. 

Osallisuuden osaamiskeskuksen tehtävänä on ollut auttaa viranhaltijoita, päättäjiä, johtajia ja nuorten parissa toimivia aikuisia vahvistamaan nuorten osallisuutta omassa työssään ja ottamaan nuoret mukaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen ja päätöksentekoon. 

Osallisuuden osaamiskeskus

 • edisti nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia.
 • teki tunnetuksi digitaalisia välineitä nuorten vaikuttamisen väylinä sekä vahvisti nuorten osallistumista ja vaikuttamista digitaalisissa ympäristöissä.
 • kehitti viranhaltijoiden nuorten osallisuuteen liittyviä valmiuksia välineenä nuoretjaosallisuus.fi-palvelu.

Osaamiskauden aikana 2020-2023 

 • Tavoitettu n. 6000 aikuista toiminnassa, 94 % tilaisuuksien osallistujista osaaminen on parantunut, 96 % on kokenut sisällön hyödylliseksi ja 91 % osallistujista on aikonut hyödyntää menetelmiä omassa työssään. 
 • Tavoitettu toiminnassa n. 3500 nuorta. 75 % nuorista osallistujista voisi osallistua tapahtumiin uudelleen, 77 % on kokenut tilaisuudet hyödyllisiksi ja 84 % koki tulleensa kuulluksi ja olonsa turvalliseksi. 
 • Vähemmistöihin kuuluvien ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osallisuutta on vahvistettu yhteistyössä järjestöjen ja toimijoiden kanssa. 

Kaikki nuorisoalan osaamiskeskukset

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoitteiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Nuorisoalan osaamiskeskukset 2020-2023:

 1. Nuorisotyö kunnassa, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
 2. Nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilannekuva ja vaikuttavuus, Osaamiskeskus Kentauri
 3. Osallisuus ja vaikuttaminen, Osallisuuden osaamiskeskus
 4. Kohdennettu nuorisotyö, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
 5. Digitaalinen nuorisotyö, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
 6. Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Lue lisää: Opetus- ja kulttuuriministeriö: Nuorisoalan osaamiskeskukset