Kompetenscenter för ungas delaktighet: Osallisuuden osaamiskeskus

Tillsammans med Nuorten Akatemia, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf, Koordinaatti och de Ungas skyddshus vid Röda Korset bildade Lärorik det kompetenscentrum för ungdomssektorn som undervisnings- och kulturministeriet inrättade för åren 2020–2023. 

 
Uppgiften för kompetenscentret för ungas delaktighet har varit att hjälpa tjänsteinnehavare, beslutsfattare, ledare och vuxna som arbetar med unga att stärka ungas delaktighet i sitt eget arbete och att engagera unga i samhällsutvecklingen och beslutsfattandet. 

Kompetenscentret för ungas delaktighet 

  • främjade ungas delaktighet i samhället. 
  • ökade medvetenheten om digitala verktyg som ett sätt för unga att påverka och som ett sätt att stärka ungas engagemang och inflytande i digitala miljöer. 
  • utvecklade beredskapen hos tjänsteinnehavare när det gäller ungas delaktighet genom tjänsten Ungas delaktighet (https://nuoretjaosallisuus.fi/sv/). 

Under åren 2020–2023 

  • Har man nått ca 6 000 vuxna med verksamheten. 94 % av deltagarna i verksamheten har förbättrat sitt kunnande, 96 % har funnit innehållet användbart och 91 % av deltagarna har för avsikt att använda metoderna i sitt arbete. 
  • Har man nått ca 3 500 unga med verksamheten. 75 % av de unga deltagarna säger att de skulle delta i evenemangen igen, 77 % tyckte att evenemangen var till nytta och 84 % kände sig hörda och trygga. 
  • Delaktigheten vad gäller utsatta ungdomar och unga som tillhör minoritetsgrupper har stärkts genom samarbete med organisationer och aktörer. 

Kompetenscentret har varit involverat i utvecklingen och piloteringen av E-panelen sedan år 2021. I samarbete med myndigheterna har man ordnat paneler och presentationsevenemang om E-panelen samt gett stöd till olika organisationer för ibruktagandet av E-panelen.