Opettajien jaksamiseen panostaminen

Opettajat ovat tärkeä resurssi nuorten kasvatuksen ja tulevaisuuden kannalta. Siksi on tärkeää, että jokaisella opettajalla on jaksamista hoitaa työnsä ja voida hyvin.

Enemmän rauhankasvatusta

Rauhankasvatuksen lisääminen nuorille on tärkeää, jotta voidaan kasvattaa heidän ymmärrystään konfliktienratkaisun merkityksestä, monimuotoisuuden kunnioittamisesta ja rauhan edistämisestä yhteiskunnassa. Rauhankasvatusta voidaan lisätä esimerkiksi integroimalla se osaksi koulujen opetussuunnitelmia, kannustamalla erilaisiin projekteihin ja tuomalla se esiin mahdollisimman monimuotoisesti nuorten arjessa.

Nuorten osallisuus seurakunnissa vahvistettava

Nuorten osallisuutta pitäisi vahvistaa seurakunnissa esimerkiksi perustamalla joka seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmä ja antamalla myös muillekin ei vielä aktiivisille nuorille erilaisia mahdollisuuksia osallistua.

Päättäjät sitoutumaan antirasistiseen toimintaan

Päättäjien pitäisi sitoutua edistämään antirasistista toimintaa esimerkiksi kaupunginvaltuustoissa tai jopa eduskunnassa. Me tiedämme, että rodullistetut nuoret erityisesti kokevat turvattomuutta eivätkä tämän takia uskalla osallistua politiikkaan tai päätöksentekoon. Päättäjien pitäisi toimia esimerkkinä ja edistää yhdenvertaisuutta.

Pysyvämpää rahoitusta nuorisojärjestöille

Nuorisojärjestöille pitäisi olla pysyvämpää ja pitempiaikaista rahoitusta toiminnan tuottamiseen ja kehittämiseen. Kun järjestöt joutuvat koko ajan tekemään hankkeita, hyvät toimintamuodot jäävät helposti kesken, koska niille ei löydy pysyvää rahoitusmuotoa. Näin nuorilta jää mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan.

Harrastusten opinnollistamista parannettava

Harrastuksissa opitaan paljon hyödyllisiä taitoja, joita voi hyödyntää työelämässä ja opinnoissa. Harrastuksia pitäisi olla mahdollista opinnollista paremmin ja sisällyttää esimerkiksi kursseiksi, jotta tämä osaaminen tunnistettaisiin paremmin.

Pizzaperjantai kouluun

Koulussa pitäisi olla esimerkiksi pizzaperjantai tai muita oppilaiden valitsemia teemapäiviä.

Eläimille oikeudet

Eläimiä pitäisi kohdella hyvin, eikä pitää esimerkiksi häkeissä eläintarhoissa. Eläimiä kohtaan pitäisi olla ystävällisiä.