Kaikkien nuorten ääni kuuluviin

Koulukyselyjen kautta voitaisiin kysyä mielipiteitä erilaisista asioista myös nuorilta, jotka eivät ole aktiivisesti mukana esimerkiksi nuorisovaltuustoissa tai muuten aktiivisia.

Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Kuntapäättäjät kouluvierailuille

Kuntapäättäjät voisivat tulla kouluille kertomaan kunnan päätöksenteosta ja ajankohtaisista asioista. Näin lisättäisiin vuorovaikutusta ja vahvistettaisiin nuorten osallisuutta.

Siistimpi lähiympäristö

Ympäristön siisteydestä täytyy pitää paremaa huolta esimerkiksi lisäämällä roskiksia ja siisteyden ylläpitotyötä.

Myöhäisemmät kouluaamut

Kouluaamuja pitäisi myöhäistää alkamaan aikaisintaan 9. Kahdeksan aamut ovat monille nuorille vaikeita paitsi väsymyksen takia, myös pitkien koulumatkojen takia.

Nuorille enemmän ajanviettopaikkoja

Nuorille tarvitaan lisää ajanviettopaikkoja, joihin he ovat tervetulleita, eikä heitä ajeta heti pois. Talvikuukausina ajanvietto ulkona on vaikeaa, usein mahdotonta ja kaupunkitilassa ei näy juurikaan nuorille sopivia ajanviettopaikkoja.

Nuorille turvallisia oleskelupaikkoja

Julkisissa tiloissa tulee lisätä nuorille turvallisia paikkoja, joissa oleskella, jonne ei oteta esim. päihtyneitä ja jossa paikalla on nuorisotyöntekijöitä tai muita turvallisia, luotettavia aikuisia.