Tunnetaito-opetusta kouluihin

Lisätään tunnetaito-opetusta kouluihin ja varhaiskasvatuksen ja kannustetaan lapsia ja nuoria keskustelemaan avoimemmin ja muita kunnioittaen.

Poliittisen jargonin poisto

Käytetään viestinnässä enemmän kansan kieltä, jotta politiikka ja päätöksenteko olisi ymmärrettävämpää ja helpommin lähestyttävää.

Yhteistyö nuorten ja päättäjien välillä

Lisätään yhteistyötä ja vuorovaikutusta nuorten ja päättäjien välillä esimerkiksi järjestämällä keskustelutilaisuuksia, yhteisiä työpajoja ja päättäjien vierailuita kouluissa.

Alueellinen yhteistyö

Edistetään alueiden yhteistyötä, jotta kommunikointi eri kuntien välillä paranisi. Näin kunnat voisivat oppia toisiltaan.

Lisätään puolueettomia tiedotuskanavia

Tiedonlevityskanavien tulee uudistua disinformaation kitkemiseksi. Tähän tarvitaan uusia puolueettomia tietokanavia sekä algoritmien muutosta. Näin olisimme tietoisempia ympäristöstä, omista asioista ja nuoret uskaltaisivat äänestää kun on tutustunut asiaan ja luonut oman mielipiteensä faktojen perusteella.

Lisää yrittäjyyskasvatusta

Lisätään yrittäjyyskasvatusta, jotta useampi nuori voisi tunnistaa omia vahvuuksiaan, arvojaan ja ominaisuuksiaan. Sisälletään yrittäjyysopetus kaikille ikäryhmille.