Discord vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille

Nuva ry perustaa Discord-serverin, jossa voi tutustua muihin ympäri Suomea ja ottaa helposti yhteyttä nuvalaisiin. Siellä on mahdollista tehdä toimiva moderointia, sillä Nuvasta eri puolilta Suomea varmasti suostuu valvomaan ihmisten käytöstä siellä. Siellä pystyy perusta monia erilaisia keskustelupalstoja, jotka ovat kaikki samassa paikassa kätevästi. Myös esim. Nuvan videopelitapahtumia voisi järjestää siellä.

Helpompi pääsy mielenterveyspalveluihin

Terapiaan/kuraattorille/psykiatriselle sairaanhoitajalle yms. pitäisi päästä matalemmalla kynnyksellä, helpommin ja ilmaiseksi. Kun nuoret ja aikuiset saavat apua helpommin, heitä ei syrjäydy niin paljon työelämästä ja se parantaa työvoimaa.

Moninaisuus kunniaan

Tuodaan vielä enemmän kouluissa esiin ihmisten erilaisuuksia ja sitä, kuinka hyvä asia erilaisuus on. Ihmisten ei tarvitsisi pelätä kokevansa syrjintää minkään syyn vuoksi ja kaikilla olisi hyvä olla.