Nuorten osallistuminen on tasa-arvoista ja yhdenvertaista