BLOGI: Nuorten politiikkakoulu herättää pohtimaan vaikuttamista

Nuorten politiikkakoulu lähti liikkeelle Demokratiakokeilut 2020 –hankkeena, jota rahoitti Sitra ja Oulun kaupunki. Hanke toimi aktiivisesti helmikuusta 2020 maaliskuuhun 2021 ja siinä työskentelivät Marjut Lehtonen ja Noora Mäkinen. Toiminta suunniteltiin ja kehitettiin alusta lähtien nuorten, kaupungin ja hanketyöntekijöiden sekä luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tällä on pyritty turvaamaan toimintojen jatkuvuus, ja toimintamallit jäävät elämään kaupungin omana toimintana. Nuorten politiikkakoulun toivotaan leviävän sekä paikallisesti, valtakunnallisesti, että Euroopan laajuisesti.

Nuorten politiikkakoulun tavoitteena on innostaa nuoria vaikuttamaan, pienesti tai isosti, omassa lähiympäristössään tai yhteiskunnallisesti. Tai sekä että. Se tarkoittaa myös sitä, että nuorten yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja sekä osallisuusvalmiuksia vahvistetaan. Lisäksi nuorille opetetaan, miten asioihin voi ottaa kantaa tai mitä eri väyliä on saada äänensä kuuluviin. Mitä enemmän nuorilla on tietoa, sitä enemmän se lisää rohkeutta myös ottaa kantaa ja tuoda mielipiteensä esille. Näin politiikkakoulussa halutaan ajatella. Nuorten politiikkakoulun työpajat vaikuttamisesta ovat herätelleet nuoria pohtimaan vaikuttamista, osallistumista ja antaneet myös vastauksia näihin teemoihin. Yhteiselle keskustelulle on aikaa ja nuorille annetaan mahdollisuus puhua ja kertoa omista ajatuksistaan. Työpajat on avattu opetusmateriaaliin, joka on kaikkien hyödynnettävissä.

Hankkeen aikana työpajoja pidettiin viidessä oululaisessa oppilaitoksessa sekä nuorisotiloilla ja osallisuusryhmissä, joissa työpajoihin osallistui yhteensä lähes 400 13 – 20-vuotiasta nuorta.

Nuorille erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa

Nuorten politiikkakoulussa on etsitty ja koottu nuorille erilaisia tapoja osallistua ja vaikuttaa. Instagramissa on julkaistu Näin voi vaikuttaa-sarjaa, josta on tehty myös opas ja nettisivuilla on koottuna eri tapoja vaikuttaa. Myös työpajoista saimme nuorilta myös lisää ideoita erilaisista vaikuttamisen tavoista ja tavoitteena olikin saada nuoret itse huomaamaan, kuinka paljon erilaisia tapoja on.

Lisää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien kesken – päättäjävierailut

Yhtenä tavoitteena Nuorten politiikkakoulussa on myös päättäjien ja nuorten välisen vuorovaikutuksen lisääminen ja syventäminen. Siihen politiikkakoulussa vastataan päättäjävierailuilla, joissa on mukana aina nuorisovaltuuston jäsen ja kaupunginvaltuutettu työparina. Päättäjävierailut järjestetään kouluilla, nuorisotiloilla tai muissa nuorten kohtaamispaikoissa.

Hankkeen aikana järjestettiin kouluilla kahdeksan päättäjävierailua, joissa vieraina oli aina nuorisovaltuuston jäsen ja kaupunginvaltuutettu yhdessä. Vieraat pitivät yhdessä työskentelystä ja he kertoivat kiinnostavalla, omannäköisellä tavallaan omasta päättäjäpolustaan ja kokemuksistaan päättäjänä. Koronan vuoksi suurin osa vierailuista tehtiin verkon välityksellä, joka rokotti jonkin verran yleisön ja vieraiden välistä vuoropuhelua. Niissä vierailuissa, joissa nuoret olivat etukäteen tutustuneet vieraihin ja miettineen kysymyksiä, keskustelua syntyi hyvin.

Vierailujen tavoitteena on lisätä vuoropuhelua nuorten ja päättäjien kesken. Vierailujen avulla toivotaan myös nuorille löytyvän erilaisia tapoja vaikuttaa sekä madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä nuorisovaltuustoon sekä kaupungin päättäjiin. Vierailijat pyrkivät omalla esimerkillään innostamaan nuoria vaikuttamaan osana yhteiskuntaa ja vierailuissa tärkeänä onkin yleisön ja vieraiden välinen vuoropuhelu, kysymykset ja kommentit. Oulussa päättäjävierailutoiminta tulee jatkumaan nuorisovaltuuston ja uusien päättäjien kanssa.

Uutta materiaalia nuorille ja nuorten parissa työskenteleville

Nuorten politiikkakoulu on julkaissut materiaalia nuorille ja nuorten parissa työskenteleville. Kaikki julkaistu materiaali löytyy Nuorten politiikkakoulun nettisivulta www.ouka.fi/nuortenpolitiikkakoulu.

  • Näin voi vaikuttaa -opas, johon on koottu erilaisia vaikuttamistapoja. Opas on suunnattu nuorille, nuorten ryhmille, sekä muille vaikuttamisesta kiinnostuneille ikään katsomatta. Opasta voi hyödyntää nuorten lisäksi myös kaikki nuorten parissa työskentelevät sekä muut vaikuttamisesta kiinnostuneet. 
  • Nuorten politiikkakoulun opetusmateriaalipaketti, johon on koottu hankkeen keskeisiä toimintamalleja. Materiaalia voi vapaasti hyödyntää opettajat, nuorisotyöntekijät, ohjaajat sekä muut nuorten parissa työskentelevät. Toimintamalleja voidaan käyttää myös soveltaen omaan ryhmään tai kuntaan sopivaksi. Opetusmateriaalikoulutusta järjestetään jälleen syksyllä 2021, tieto päivitetään nettisivuille ja someen.
  • Hankkeen loppuraportissa on kerrottu hankkeen etenemisestä, mitä hankkeessa tehtiin, opittiin ja mistä tuotoksia löytyy.
  • Nuorten politiikkakoulu -hankkeesta on tehty tutkimusta. Tutkija Anna Suorsan tekemä tutkimusraportti on nimeltään ”Nuorten politiikkakoulu nuorten vaikuttamisen tapoja ja mahdollisuuksia kehittämässä”.

Kaikki nuorten politiikkakoulun julkaisut löytyvät nettisivuilta: www.ouka.fi/nuortenpolitiikkakoulu

Nuorten politiikkakoulun tili Instagramissa: @nuortenpolitiikkakoulu


25.5.2021

Noora Mäkinen

Kirjoittaja on Oulun kaupungin nuorisopalveluissa työskentelevä osallisuusvalmentaja, joka inspiroituu nuorten kanssa käydyistä keskusteluista ja tapahtumista, joissa nuoret ja eri toimijatahot pääsevät yhdessä edistämään nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.