Nuortenideat.fi-palvelun yhteyshenkilö – vastaa kyselyyn!

Koordinaatti kartoittaa kevään 2021 aikana Nuortenideat.fi-palvelun erilaisia käyttötapoja ja -mahdollisuuksia. Kartoitukseen keräämme tietoa muun muassa kyselyllä, johon toivomme Nuortenideat.fi-palvelua käyttävien organisaatioiden vastaavan. Kyselyssä kysymme palvelua käyttäviltä organisaatioilta palvelun toiminnallisuuksien hyödyntämisestä, mihin eri tarkoituksiin palvelua käytetään, millaisia eri toimintatapoja palvelun käyttöön on sekä miten palvelua markkinoidaan nuorille.

Kartoituksen tuloksista koostamme Nuortenideat.fi-palvelun hyvien käytäntöjen malleja, joiden avulla palveluun mukaan tulevien organisaatioiden on helppo ottaa palvelu käyttöön. Lisäksi Nuortenideat.fi-palvelussa jo mukana olevat organisaatiot voivat löytää niistä uusia innostavia tapoja käyttää palvelua.

Pyydämme Nuortenideat.fi-palvelussa mukana olevien organisaatioiden yhteyshenkilöitä vastaamaan kyselyyn viimeistään 30.4.2021. Kiitos!

Kyselylomake

30.4.2021