BLOGI: Nuortenideat.fi-palvelun tulisi olla jokaisen kunnan osallisuustyökalujen joukossa

Nuortenideat.fi-palvelu on monipuolinen nuorten osallisuuden työkalu

Kaikilla meillä on oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa meitä koskeviin asioihin yhteiskunnassa, myös lapsilla ja nuorilla. Näin ohjeistavat kuntalaki ja yhdenvertaisuuslaki, joiden tehtävinä on edistää yhdenvertaisuutta ja näin vähentää syrjintää. Suomeen on juuri valmistunut kansallinen lapsistrategia, jonka tavoitteena on luoda lapsen oikeuksia kunnioittava yhteiskunta, mikä tulee edelleen lisäämään lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulemisen tärkeyttä yhteiskunnassamme. Lapsistrategian valmistelun pohjana on ollut YK:n lapsen oikeuksien sopimus.

Mikä Nuortenideat.fi-palvelu on?

Nuortenideat.fi-palvelu on yksi keskeisistä, kaikille avoinna olevista, valtakunnallisista digitaalisista vaikuttamisen välineistä, jota voidaan käyttää lasten ja nuorten kuulemiseksi ja heidän osallisuutensa lisäämiseksi. Tämän palvelun tuottavat yhteistyössä Koordinaatti, oikeusministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö.

Nuortenideat.fi-palvelussa nuori voi esittää idean, jota muut voivat kommentoida ja kannattaa, ja johon nuori saa ideasta vastaavalta organisaatiolta vastauksen. Nuori voi palvelussa luoda ihan uuden idean tai nostaa esille kehittämistarpeen, joka liittyy hänen omaan lähiympäristöönsä, oman kunnan palveluihin, yhteiskuntaan ylipäätään, oppimiseen tai mihin vaan häntä kiinnostavaan asiaan.

Rekisteröitymällä Nuortenideat.fi-palveluun myös erilaiset organisaatiot (esim. kunnat, yhdistykset, järjestöt ja ministeriöt) voivat kuulla nuoria toteuttamalla palvelussa nuorille suunnattuja kyselyitä.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on john-schnobrich-2FPjlAyMQTA-unsplash-1024x683.jpg

Mihin Nuortenideat.fi-palvelua voi käyttää?

Nuortenideat.fi-palvelun erinomaisuus tulee siitä, että palvelua voidaan käyttää hyvin monipuolisesti erilaisiin kohdennettuihin tarkoituksiin. Kouluissa palvelua voidaan käyttää opetuksen työkaluna vaikkapa ilmasto-, medialukutaito-, yrittäjyys- ja demokratiakasvatuksessa, tai monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa. Nuortenideat.fi-palvelua voidaan käyttää koulussa oman koulun asioiden kehittämisessä, vaikkapa koulun ruokailuun, välituntiliikkumiseen tai kierrätykseen liittyvään ideointiin ja ideoista äänestämiseen.

Tai jos mietitään kestävää kehitystä, lapset ja nuoret ovat juuri se ihmisryhmä, joissa ilmastonmuutos, luonnon moninaisuus ja ympäristömme tila erityisesti herättävät tunteita ja joita tämä teema erityisesti tulee koskettamaan tulevaisuudessa. Nuortenideat.fi-palvelu on tämän teeman ideointiin hyvä työkalu niin paikallisille kuin kansallisillekin ympäristöjärjestöille sekä koulujen, kuntien ja ministeriöidenkin ilmastotoimiin.

Kunnissa Nuortenideat.fi-palvelua voidaan käyttää yhdyskuntatoimen kehityshankkeissa, joissa halutaan kuulla erityisesti nuorten ajatuksia esimerkiksi liikenteen, tilojen ja ulkoalueiden suunnittelussa. Nuorisotoimen toimintojen ja palveluiden kehittämisessä Nuortenideat.fi on helposti käyttöön otettava, nuorisolähtöinen työkalu. Kunnan kirjastotoimi voi palvelun avulla kerätä ideoita kirja-, peli-, ja mediahankintoihin tai kirjaston tapahtumien järjestämiseen.

Osallistuva budjetointi (OSBU) on levinnyt yhä suositummaksi kaupunkikehittämisen prosessiksi myös Suomessa. OSBUn avulla kuntalaiset voivat tehdä ehdotuksia oman kaupunkinsa tai kuntansa kehittämiseksi ja äänestää parhaat ehdotukset toteutettaviksi. OSBU-prosessissa Nuortenideat.fi-palvelu sopii hyvin lasten ja nuorten ehdotusten keräämiseksi. Nuortenideat.fi-palvelua voidaan käyttää myös muista lapsille ja nuorille kohdennettavista määrärahoista ideoimiseen ja äänestämiseen.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on 2020_09_Oulun-kansainvälinen-koulu_0497_VERKKOON-1024x682.jpg
Oulun kansainvälinen koulu syyskuussa 2020.

Nuortenideat.fi-palvelu on hyödynnettävissä työkaluna Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteutuksessa kunnissa. Esimerkiksi Kirkkonummi on ottanut palvelun aktiiviseen käyttöön tässä tarkoituksessa. Heillä nuoret voivat palvelun avulla esimerkiksi tehdä kysymyksiä suoraan kuntapäättäjille.

Jos vielä lopuksi miettii kuntien osallisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden suunnitelmia ja niiden toteutumisesta käytännön arjessa kokonaisuudessaan, niin Nuortenideat.fi-palvelu tulisi ehdottomasti olla jokaisen kunnan osallisuustyökalujen joukossa. Sen avulla saadaan helposti ja monipuolisesti varmennettua lasten ja nuorten mahdollisuuksia saada äänensä kuuluville.

Kirjoittaja: Monika Luukkonen, Koordinaatti

Valokuvat: Unsplash ja Oulun kaupunki

Lisätietoja palvelun sivulta www.nuortenideat.fi ja olemalla yhteydessä Koordinaattiin.

5.3.2021