Osallisuustyökalukooste – Osaamiskeskusten digityökaluja osallisuuteen

1. Osallisuustestit

 • Nuorten osallisuuden laatukriteerit (Osallisuuden osaamiskeskus). Lue lisää täältä.

 • Osallisuusmittari (Kentauri). Lue lisää täältä.

 • Osallisuusindikaattori (THL). Lue lisää täältä.

 • Osallisuustesti (THL). Lue lisää täältä.

2. Oman toiminnan arviointityökalut

 • Noste-itsearviointityökalu (Osallisuuden osaamiskeskus). Lue lisää täältä.

 • ARVI – vammaisten nuorten tarpeita palvelevan nuorisotyön itsearviointityökalu (Kanuuna). Lue lisää täältä.

 • NEMI – nuorisotyön ekologiset arvot –mittari (Kentauri). Lue lisää täältä.

 • Nuorisotyön arviointikriteeristä (Kanuuna). Lue lisää täältä.

3. Osallisuuskoulutukset

 • Osallisuuden resepti –verkkokoulutukset (Osallisuuden osaamiskeskus). Lue lisää täältä.

 • Lapsen oikeudet – Osallisuus ja osallistuminen (eOppiva ja kansallinen lapsistrategia). Lue lisää täältä.

4. Vaikuttamisen ja kuulemisen välineet

 • Urppaby – kaupunkiympäristön vaikuttamiskanava Seppo-peliympäristössä (Suomen kulttuuriperintökasvatuksen seura). Lue lisää täältä.

5. Apuvälineet nuorille

 • Osaamiskiekko (Kentauri). Lue lisää täältä.

6. Tunnustukset

 • Kentaurin osaamismerkit vapaaehtoisille nuorille (Kentauri). Lue lisää täältä.

7. Nuorisotilastoja

 • Sovari-vaikutusmittari (Into). Lue lisää täältä.

 • Kysely toiminnassa mukana oleville nuorille (Kanuuna). Lue lisää täältä.

Koonnut Mikko Sääskilahti maaliskuussa 2023.

6.4.2023