Ratkaisu

Äänestysaktiivisuus kasvuun

Ratkaisun kohde: Suomi Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 01.09.2023
Kasvatus ja koulutus Päätöksenteko

Lisäämällä tietoisuutta politiikasta, yhteiskunnasta ja osallistumismahdollisuuksista voitaisiin lisätä nuorten kiinnostusta ja sitä kautta kasvattaa äänestysprosenttia