Ratkaisu

Kannustusta ja käytännön neuvoja nuorille ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Paikka: Varsinais-Suomi Naantali Ratkaisu laadittiin: Naantali 27.04.2022
Ilmasto ja ympäristö

Ilmastonmuutos kuormittaa kohtuuttomasti lapsia ja nuoria, tämä on aikuisten vastuulla. Aikuisten kannustava suhtautuminen ympäristöasioihin ja mallin näyttäminen auttaa nuoria myös sitoutumaan. Sanat ja teot eivät voi olla ristiriidassa. Nuorille pitäisi antaa käytännön neuvoja koulussa positiivisella asenteella ja kannustaa pienillä muutoksilla kohti parempia valintoja. Kaupunki ja oppilaitos viestisi myös onnistumisista ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Kouluissa voitaisiin esimerkiksi järjestää roskienkeruutalkoot ja vähentää roskaamista mm- tiedottamalla ja viestinnällä. Esimerkiksi Naantalin Nunnalahden rehevöitymisen estämiseen kaupunki panostaa jo nyt ja nuoria voidaan ottaa siihen mukaan.