Ratkaisu

Ilmastoinvestointeja

Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 01.09.2023
Ilmasto ja ympäristö

On tärkeää investoida ekologista teknologiaa kehittäviin yrityksiin sekä tukea luonnon monimuotoisuutta edistävien järjestöjä.