Ratkaisu

Itsenäistymistyä tukevaa opetusta koulussa

Paikka: Suomi Ratkaisu laadittiin: Digiraati 29.10.2022
Kasvatus ja koulutus

Koulussa pitäisi puhua enemmän itsenäistymiseen liittyen ja kouluissa voisi olla jokin kurssi, jossa käydään läpi itsenäistymiseen ja talouden hallintaan liittyviä käytännön asioita. Olisi todella tärkeää, että talous- ja raha-asioita käytäisiin läpi jo peruskoulussa ja lukiossa/amiksessa. Tarvetta on myös ‘’step to step”-opastukselle rahan käyttöön ja viranomaisasiointiin esimerkiksi jollain yhteiskuntaopin kurssilla. Opetuksen pitäisi painottua enemmän omaan henkilökohtaiseen talouden hallintaan. Itsenäistyessä voidaan kaivata erityisesti taloudellista tukea, mutta koulusta ei saada tietoa sen hakemiseen.