Ratkaisu

Kaikilla ihmisillä ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia edetä elämässään johtuen heidän synnyinpaikastaan.

Ratkaisun kohde: Euroopan unioni Paikka: Eurooppa Ratkaisu laadittiin: Nuorten EU-huippukokous 28.08.2020
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Euroopan unionin tulee suunnata rahoitusta alueellisen yhdenvertaisuuden parantamiseen ERI-rahaston uudelleenjärjestelyn avulla siten, että talouskasvua tukevien tekijöiden lisäksi
resursseja ohjataan nykyistä määrätietoisemmin haja-asutusalueilla asuvien ihmisten koulutus-, työllistymis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamiseen. Tulosten mittaamisessa tulee talouskasvun sijaan painottaa ihmisten hyvinvoinnin kehitystä. Euroopan Unionin aluekehitysrahaston taloudellisen tuen hakemista tulee sujuvoittaa ja päätöksissä tulee ottaa
huomioon päätösten vaikutukset erityisesti haja-asutusalueiden nuorten elämään. Hajaasutusalueiden tietoliikenneyhteyksiä tulee kehittää alueellisten erojen muodostaman haitan tasaamiseksi.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä