Ratkaisu

Kaikkien nuorten ääni kuuluviin

Ratkaisun kohde: Suomi Paikka: Keski-Suomi Jyväskylä Ratkaisu laadittiin: Jyväskylä 26.01.2023
Päätöksenteko Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Koulukyselyjen kautta voitaisiin kysyä mielipiteitä erilaisista asioista myös nuorilta, jotka eivät ole aktiivisesti mukana esimerkiksi nuorisovaltuustoissa tai muuten aktiivisia.