Ratkaisu

Kansalaisdialogia ihmisten välille

Ratkaisun kohde: Suomi Paikka: Keski-Suomi Jyväskylä Ratkaisu laadittiin: Jyväskylä 01.10.2022
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Ennakkoluulot ja rasismi syntyvät yleensä epätietoisuudesta tai ahdasmielisyydestä. Pitäisi edistää kansalaisdialogia erilaisten ihmisten välillä, jotta rasismi ja syrjintä vähenisi.