Ratkaisu

Kuinka voidaan lähteä ratkaisemaan alueen päihde- ja huumeongelmaa

Paikka: Kymenlaakso Ratkaisu laadittiin: Kymenlaakso 03.06.2022
Terveys ja hyvinvointi

Toteutus:

  • Tulisi rakentavasti ja totuudenmukaisesti kertoa nuorille päihteistä.
  • Mielenterveys resursseihin panostaminen. Mielenterveys-palveluiden tuominen lähelle nuoria, ja matalan kynnyksen nopea sisäänpääsy
  • Koulupsykologille pääsy helpommaksi, opiskelijat saisivat itse ottaa yhteyttä häneen.
  • Etätapaaminen esim. koulupsykologin kanssa mahdolliseksi kaikissa toimipisteissä. Myös korona ajan jälkeen

Kuvaus ja tavoite

  • Nuorilla voi olla ennakko käsityksiä auttavista palveluista, jotka voivat pelottaa palveluiden hakemista.
  • Pitäisi luoda näistä palveluista sellainen kuva, että jokainen uskaltaa niitä hakea tarvittaessa.