Ratkaisu

Medialukutaidon parantaminen

Paikka: Uusimaa Helsinki Ratkaisu laadittiin: Helsinki 23.11.2023
Kasvatus ja koulutus

Nuorten medialukutaidon parantamiseksi tulisi se ottaa entistä tiiviimmin osaksi opetussuunnitelmia. Lisäksi medialukutaitoa voitaisiin parantaa järjestämällä työpajoja, kampanjoita median kanssa ja kriittistä ajattelutaitoa korostamalla. Myös vanhemmille tulisi tarjota koulutusta, jotta he voisivat auttaa nuoria tunnistamaan virheellisen tiedon.