Ratkaisu

Nuorille opetusta työehdoista

Ratkaisun kohde: Suomi Paikka: Keski-Suomi Jyväskylä Ratkaisu laadittiin: Jyväskylä 01.10.2022
Kasvatus ja koulutus Työelämä

Nuorilla on usein huonommat työehdot, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoutta omista oikeuksistaan tai laeista. Nuorille pitäisi opettaa työehdoista ja laista esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla.