Ratkaisu

Nuorten päihteiden käytön vähentäminen

Paikka: Etelä-Savo Pieksämäki Ratkaisu laadittiin: Mäntyharjun ja Pieksämäen nuorten vaikuttajavalmennus, 10.03.2021
Terveys ja hyvinvointi

Mihin haasteeseen idea vastaa?

 • Päihteiden helppo saatavuus ja koukuttavuus
 • Kaikki nuoret eivät kuuntele valistusta
 • Nuoremmat ottaa mallia vanhemmista nuorista

Ratkaisun kuvaus:

 • Pitäisi puuttua syihin, miksi käytetään päihteitä
 • Kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä esim kouluissa
 • Päihteiden käytön seurauksia voisi tuoda vakavammin ilmi
 • Sosiaalisen median käyttö valistuksessa
 • Päihdevalistuksesta voisi tehdä kiinnostavampaa ja modernimpaa

Miten ratkaisu kehittää kotiseutua?

 • Aikuiset saavat paremman kuvan kunnan nuorista
 • Nuorten terveys paranee
 • Ilkivaltatapaukset vähentyy

Ketkä ratkaisusta hyötyvät?

 • Nuoret, nuorten terveys ja yhteiskunta