Ratkaisu

Puututaan alueelliseen eriarvoisuuteen

Ratkaisun kohde: Suomi Paikka: Keski-Suomi Jyväskylä Ratkaisu laadittiin: Jyväskylä 01.10.2022
Päätöksenteko Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Suomessa on suuret alueelliset erot esimerkiksi julkisen liikenteen saavutettavuudessa ja kattavuudessa sekä palveluissa. Panostetaan aluepolitiikkaan ja keskitytään myös pk-seudun ulkopuolelle tarjottaviin palveluihin ja tietoisuuden lisäämiseen.