Ratkaisu

Seksuaaliseen häirintään puuttuminen

Ratkaisu laadittiin: Hyvinkää 09.04.2022
Kasvatus ja koulutus

Kaikenlaiseen seksuaaliseen ahdisteluun ja häirintään tulisi puuttua heti. Kouluissa tulisi olla käytännöt tätä varten.