Lisää resursseja mielenterveyspalveluihin

Nuoret ovat tulevaisuus ja ovat jatkossa niitä jotka päättävät asioistamme. Tähän tarvitaan sekä psyykkisesti että fyysisesti terveitä nuoria, joten mielenterveyspalveluiden saatavuudella on suuri merkitys tulevan sukupolven kasvulle. Mielenterveyspalveluihin tulee saada lisää resurssia ja erityisesti nykyisten päättäjien tulee se tiedostaa ja määrätietoisesti pyrkiä toteuttamaan lisäresurssi. Nuoret eivät voi hyvin ja se tulee vaikuttamaan myös Suomen tulevaisuuteen. 

Mielenterveyspalveluihin tulee päästä nopeasti

Mielenterveyspalveluiden tulisi olla helposti lähestyttäviä ja saavutettavia kaikille. Palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti. Nopea avunsaanti edistää nuorten terveyttä ja takaa paremman tulevaisuuden. Tämä vaatii lisää henkilökuntaa sekä asenteen muutoksen. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden tulisi olla ykkösasia kaikissa kunnissa, kouluissa ja terveyspalveluissa.