Mielenterveystaitoja

Mielenterveyteen ja tunteista puhumiseen liittyvien taitojen opettaminen koulussa olisi tärkeää. Myös avun hakemisen tärkeyttä tulisi painottaa.

Terapiatakuu

Terapiatakuu helpottaisi nuorten mielenterveyskriisiä, koska nuoret saisivat nopeammin apua.

Rajoitetaan sosiaalisen median käyttöä

Sosiaalinen media vaikuttaa negatiivisesti erityisesti nuorten mielenterveyteen. Rajoittamalla sosiaalisen median käyttöä mielenterveyskriisi loppuisi kuin seinään.

Nuorisotyön rahoitus varmistettava

Yksinäisyys vähenisi kun voisi saada kavereita yhteisillä nuorisotiloilla ja mielenterveys paranisi, kun olisi keskusteluapua tarjolla.