Osallistava budjetointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Ottamalla osallistava budjetointi osaksi kunnan päätöksentekoa paitsi lisätään nuorten osallisuutta kunnassa, myös opetetaan heille demokratian perusperiaatteita ja vastuunottoa. Se myös vahvistaisi nuorten luottamusta paikalliseen päätöksentekoon ja lisää heidän sitoutumistaan kuntayhteisöön

Pysyvämpää rahoitusta nuorisojärjestöille

Nuorisojärjestöille pitäisi olla pysyvämpää ja pitempiaikaista rahoitusta toiminnan tuottamiseen ja kehittämiseen. Kun järjestöt joutuvat koko ajan tekemään hankkeita, hyvät toimintamuodot jäävät helposti kesken, koska niille ei löydy pysyvää rahoitusmuotoa. Näin nuorilta jää mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan.

Kaupunkiin parempia palautekanavia

Nuorille pitäisi olla mahdollisuus antaa palautetta esimerkiksi kaupungin palveluista ja viihtyvyydestä. Palautekanavat pitäisi olla parempia ja nuorille pitäisi antaa lisää tietoa niistä.

Lisää rahaa koulutukseen

Opiskelutilat ja luokat tulisi muuttaa sopivan kokoisiksi. Koulutuksesta leikkaaminen ei nosta oppimistulosten tasoa.

Opiskelija-asuntojen hinnat alas

Opiskelija-asunnot ovat tällä hetkellä liian kalliita eikä opiskelijoilla ole varaa maksaa niitä pelkästään opintorahalla ja asumistuella niin, että rahaa jäisi myös ruokaan ja elämiseen.

Suomen pitäisi ottaa mallia Rooseveltin New Deal -ohjelmasta

Suomen valtio voisi ottaa mallia Rooseveltin New Deal -ohjelmasta. Valtion talouden voi korjata ottamalla velkaa ja sillä taas sitten tarjota valtion toimesta työpaikkoja niin siitä saa veroja ja ihmisillä on rahaa ostaa asioita. Näin Suomen talous kasvaisi.

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista

Kampanja nuorten taloudellisesta hyvinvoinnista, esimerkiksi lapsiperheiltä ja opiskelijoilta leikkaamista vastaan. Auttaa estämään suuret ongelmat jotka syntyvät nuorille jos heillä ja heidän perheillä ei ole riittävästi taloudellisia resursseja.

Opintolainan välttämättömyys pois

Tällä hetkellä alle 18-vuotiaatkin voivat joutua ottamaan opintolainaa hyvin matalalla kynnyksellä jos asuvat omillaan. Monella ei ole toisen asteen opiskelujen aikaan voimavaroja työskennellä saadakseen välttämättömät tulot. Ei ole kuitenkaan myöskään kovin optimaalista että nuoret ovat veloissa jo ennen täysi-ikäisyyttä, jotta he saavat ostettua itselleen syömistä. Ei ole myöskään oikein olettaa vanhempien elättävän omillaan asuvaa lastaan, sillä omillaan asumisessa on enemmän kuluja kuin jos hän asuisi kotona, eikä kaikilla ole varaa auttaa.
Velat aiheuttavat stressiä monelle nuorelle, ja ellei niitä pysty maksamaan sittenkään takaisin, on ongelmissa. Ei 15-16v omilleen muuttava osaa mitenkään arvioida omaa velan maksukykyään 3-4 vuoden päästä. On siksi kohtuutonta että sen ikäisten on pakko ottaa velkaa, sillä joillekin muuttaminen on täysin pakollista huonojen kulkuyhteyksien takia.

Hyvinvointialueiden yhdistäminen ja rahoituksen parempi ohjaus

Valtion ohjaus hyvinvointialueille pitää arvioida uudelleen. Hyvinvointialueita on erityisesti Uudellamaalla yhdistettävä, jotta ne voivat pysyä elinvoimaisina. Hyvinvointialueiden tulee tehdä tämän hallituskauden aikana VM:n avustuksella arviointimenettely, jossa tulee huomioida myös vaikutukset alueen kuntien elinvoimaan ja mm. koulutuspalveluihin.