Edistetään urheilun yhdenvertaisuutta

Varmistetaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus urheilussa. Esimerkiksi huomioidaan sukupuolten moninaisuus ja korostetaan esimerkiksi biologisia etuja sukupuolen etujen sijaan.

Puututaan alueelliseen eriarvoisuuteen

Suomessa on suuret alueelliset erot esimerkiksi julkisen liikenteen saavutettavuudessa ja kattavuudessa sekä palveluissa. Panostetaan aluepolitiikkaan ja keskitytään myös pk-seudun ulkopuolelle tarjottaviin palveluihin ja tietoisuuden lisäämiseen.

Edistetään transihmisten oikeuksia EU-tasolla

Transihmisiä syrjitään muita ihmisryhmiä enemmän eikä ole olemassa tunnustusta esim. muunsukupuolisuudesta. Ajetaan EU:n omaa translakia, jonka noudattaminen olisi kriteerinä EU-jäsenyydelle. Ihmisoikeudet!

Joustavuutta työ- ja koulumaailmaan

Työelämän sekä koulumaailman tulisi olla nykyistä josutavampaa. Työnkuvia tulee mukauttaa erityistarpeiden mukaan ilman, että erityisen tuen tarvitsevan täytyy taistella oikeuksiensa puolesta.

Erityisen tuki kaikille sitä tarvitseville

Nuoren, jolla on erityisen tuen päätös esimerkiksi koulutyössä ei tulisi joutua vaatimaan palvelua tai taistelemaan sen puolesta. Prosesseihin, joiden kautta erityisen tuen tarve määritellään tulisi sisältyä automaattisesti avun mahdollistaminen sitä tarvitsevalle.

Harrastustoimintaa jokaiselle

Vapaa-aika on jokaisen nuoren oikeus. Tarjoamalla monimuotoisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia taataan jokaiselle nuorelle yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja rentoutua.