Koulujen mielenterveyshuoltoon tulee panostaa

Kouluissa tulee panostaa fyysisen terveydenhuollon lisäksi myös mielenterveyden huoltoon. Yksi ratkaisu olisi esimerkiksi oman kouluterveydenhoitajan tai mielenterveysasioihin keskittyvän nuorisotyöntekijän palkkaaminen jokaiseen kouluun.

Opiskeluergonomia kuntoon

Opiskeluergonomiaan kouluissa tulee kiinnittää huomiota. Jokaiselle oppilaalle tulee olla luokassa esimerkiksi kunnollinen tuoli ja työskentelypiste. Jos oppilaille ei ole tarjolla kunnollisia, ergonomisia työskentelypaikkoja, se voi aiheuttaa monenlaisia kehon liikkuvuuteen liittyviä ongelmia.

Lisää ehkäisevää päihdetyötä

Päihdepalveluissa pitäisi olla ehkäisevää toimintaa lisää. Esimerkiksi enemmän valistustunteja kouluissa. Pitäisi olla helpompi puhua päihteistä ilman tuomitsemista ja rohkaista nuoria puhumaan niistä avoimesti.

Lisää kouluterveydenhoitajia

Kouluterveydenhuoltoon on aina jonoa, tai hoitaja on poissa eikä pääse hoitajalle niin nopeasti kuin pitäisi. Kouluissa pitäisi olla useampi hoitaja, esimerkiksi 2 per koulu.

Inkoon Areenalle pidemmät aukioloajat

Inkoon Aktia-Areenalle pidemmät aukioloajat ja enemmän yleisövuoroja. Tämä kannustaisi ihmisiä liikkumaan enemmän ja yritykset hyötyisivät myös.