Joustavuutta työ- ja koulumaailmaan

Työelämän sekä koulumaailman tulisi olla nykyistä josutavampaa. Työnkuvia tulee mukauttaa erityistarpeiden mukaan ilman, että erityisen tuen tarvitsevan täytyy taistella oikeuksiensa puolesta.

Lisää mahdollisuuksia ja tietoa työnhausta

Nuorten kesätöiden hakua hidastaa heikko tietoisuus erilaisista työmahdollisuuksista ja siitä, miten kesätöitä voi hakea. Lisäämällä tietoisuutta erilaisista kesätyöpaikoista parannetaan nuorten työllisyystilannetta ja kasvatetaan työelämätaitoja.

Lisää töitä nuorille

Toteutus:

 • Ikärajoja laskettaisiin esim. Kaupungin töihin
 • -pystyisi muulloinkin kuin kesällä tehdä töitä

Kuvaus ja tavoite:

 • tulisi lisää työntekijöitä

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Nuoret ovat tulevaisuus
 • Annetaan paremmat eväät elämään (lisää työkokemusta )
 • Nuorille on helpompi maksaa pienempää palkkaa

Kesätyö

Kesätyöpaikkoja alle 15-vuotiaille ei löydä. Lyhyt kesätyöjakso jo alle 15-vuotiaana olisi hyvää työelämään tutustumista. 

Kesätöitä on vaikea saada

Kesätyöpaikkoja on vähän. Vaikka mainostetaan, että Naantalissa ja muussa on paljon paikkoja, on kuitenkin vaikeaa saada työpaikkaa. Isoin ongelma kuitenkin on se miten niitä annetaan. Usein paikat annetaan tutuille ja ystäville. Toivoisin reilua rekrytointia, jossa kaikilla olisi mahdollisuus saada työ. 

Nuorille lisää kesätöitä

Kesätöitä mahdollisesti on tarjolla, mutta tietoisuus niistä on puutteellista tai hakuohjeet eivät ole selkeät. Nuoret toivovat kootusti infoa erilaisista mahdollisuuksista ja miten niitä töitä voi hakea. Tämä hyödyttäisi myös työnantajia. 

Kesätyöt

 • Nuoren itsenäistymisen ja jatko-opintojen kannalta kesätyöt nuorena tärkeitä, tuki tulevaisuudelle ja kesätyöt rohkaisevat ja lisäävät vuorovaikutustaitoja
 • Tutustu ja tienaa-malli on hyvä tapa tutustuttaa 13-16v nuoria työelämään
 • Yrittäjän voisivat ottaa nuoria harjoittelijoiksi vaikka 2 viikoksi ja hakea sille rahoitusta kunnalta, tähän ratkaisuna voisi olla kesätyöseteli ja siitä laaja viestiminen nuorille ja potentiaalisille työnantajille
 • Kouluhin esittelyjä yrityksiltä kertomaan kesätyömahdollisuuksista
 • Kaupunki viestisi kesätöistä nuorille kohdennetusti
 • Kesätyötori kouluihin jossa tietoa nuorille samoin kuin harrastuksista

Nuorille helpommin kesätöitä

Infopaketti kaupungin suunnalta sekä työnantajille että nuorille työnhakijoille, korjaamaan vääriä luuloja nuoren työllistämisestä esim vakuutusten osalta

Nuorten työmarkkina-aseman heikkous ja nuorisotyöttömyys

Nuorten työmarkkina-aseman heikkous ja nuorisotyöttömyys ovat Euroopan laajuisia ongelmia. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmaissut tahtonsa konkretisoida kysymystä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla, jossa määritellään eurooppalaisille yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

Komission tulee nostaa nuorten työmarkkinakysymykset prioriteetikseen käyttäen välineenään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Tämä edellyttää visionäärisempää johtajuutta ja sitä, että komissio oikeudellisesti sitovin toimin toteuttaa pilarin takaamia oikeuksia. Vain tällöin nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet työelämässä taataan.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Innovaatiot ja kasvuyritykset eivät ole levittäytyneet tasaisesti ympäri unionia. Työvoiman liikkuvuus on tällä hetkellä liian yksisuuntaista.

EU:n tulee tukea taloudellisesti jäsenmaita, joihin työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Ehtona on, että maat noudattavat unionin periaatteita ja kykenevät suoriutumaan rahoituksen saavasta hankkeesta.


Keinoihin lukeutuu: Myönnetään EU:n takaamia lainoja kasvuyrityksille, jotka sijaitsevat osissa Eurooppaa, jonne työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Kannustetaan korkeakouluja erikoistumiseen eurooppalaisten korkeakouluverkostojen kautta. Luodaan työntekijöille mahdollisuuksia lähteä työskentelemään projektiluontoisesti toiseen EU-maahan.