Kesätyöt

  • Nuoren itsenäistymisen ja jatko-opintojen kannalta kesätyöt nuorena tärkeitä, tuki tulevaisuudelle ja kesätyöt rohkaisevat ja lisäävät vuorovaikutustaitoja
  • Tutustu ja tienaa-malli on hyvä tapa tutustuttaa 13-16v nuoria työelämään
  • Yrittäjän voisivat ottaa nuoria harjoittelijoiksi vaikka 2 viikoksi ja hakea sille rahoitusta kunnalta, tähän ratkaisuna voisi olla kesätyöseteli ja siitä laaja viestiminen nuorille ja potentiaalisille työnantajille
  • Kouluhin esittelyjä yrityksiltä kertomaan kesätyömahdollisuuksista
  • Kaupunki viestisi kesätöistä nuorille kohdennetusti
  • Kesätyötori kouluihin jossa tietoa nuorille samoin kuin harrastuksista

Nuorille helpommin kesätöitä

Infopaketti kaupungin suunnalta sekä työnantajille että nuorille työnhakijoille, korjaamaan vääriä luuloja nuoren työllistämisestä esim vakuutusten osalta

Nuorten työmarkkina-aseman heikkous ja nuorisotyöttömyys

Nuorten työmarkkina-aseman heikkous ja nuorisotyöttömyys ovat Euroopan laajuisia ongelmia. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmaissut tahtonsa konkretisoida kysymystä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla, jossa määritellään eurooppalaisille yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

Komission tulee nostaa nuorten työmarkkinakysymykset prioriteetikseen käyttäen välineenään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Tämä edellyttää visionäärisempää johtajuutta ja sitä, että komissio oikeudellisesti sitovin toimin toteuttaa pilarin takaamia oikeuksia. Vain tällöin nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet työelämässä taataan.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä