Kesätyömahdollisuuksien parantaminen

Nuorilla on liian vähän tietoa kesätyömahdollisuuksista ja nuoria otetaan vähemmän töihin, koska heillä on vähemmän työkokemusta. Työkokemusta ei kuitenkaan saada, jos ei pääse kesätöihin. Koulu voisi tehdä kaupungin kanssa yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä ottamaan nuoria töihin.

Joustavampaa työelämää

Nuoret kokivat uhkakuvana työnantajan joustamattomuuden perheellisille. Esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen sairauden tai hoitopaikan takia töistä tulisi lähteä hieman aiemmin, tulisi työnantajan joustaa.

Oikeus palkalliseen sairaslomaan turvattava

Sairauslomien rajoittamiseen ja palkattomuuteen suhtauduttiin nuorten parissa negatiivisesti. Vaikka keskustelussa ymmärrettiin sen ehkäisevän turhia sairauslomia, sen koettiin vaikuttavan erityisesti matalapalkka-alojen työntekijöille.

Työttömyysturvasysteemin uudistus

Ansiosidonnaisesta työttömyysturva on systeeminä vaikeaselkoinen. Järjestelmä pitäisi uudistaa kokonaan, jotta kaikki tietäisivät millaisia tukia on, mitä varten ja miten niitä tulisi hakea.

Nuorten työelämäpassi

Nuorten työelämäpassi auttaisi nuoria tutustuman työelämään ja eri uravaihtoehtoihin. Työelämäpassi voisi osallistaa paikallisia yrityksiä ja edistää nuorisotyöllisyyttä.

Valtakunnallinen ”Nuorisoystävällinen työnantaja” -tunnustus

Lappeenrannan Ohjaamo on suunnitellut paikallisille työnantajille ”Nuorisoystävällinen työnantaja” -tunnustusta. En tiedä siitä sen tarkemmin kuin että kyseessä on tunnustus mitä voi hakea ja siten hyödyntää esim. rekryviestinnässä. Tunnustuksen saaminen edellyttää joidenkin ehtojen hyväksymistä, että työpaikka olisi oikeasti nuorisoystävällinen. Tunnustus auttaisi nuoria löytämään esimerkiksi kesätyöpaikan, jossa nuoria osataan kohdata ja kohdella hyvin.

Tuetaan haja-asutusalueilla asuvien työllisyyttä

Haja-asutusalueilla voi olla vaikeampaa saada työpaikkaa. Varmistetaan kattavampi matkakorvaus, edistetään etätyömahdollisuuksia, panostetaan julkiseen liikenteeseen. Kunnat voisivat tukea yrityksiä, jotka palkkaa nuoria haja-asutusalueilta.

Nuorille opetusta työehdoista

Nuorilla on usein huonommat työehdot, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoutta omista oikeuksistaan tai laeista. Nuorille pitäisi opettaa työehdoista ja laista esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla.