Tuetaan haja-asutusalueilla asuvien työllisyyttä

Haja-asutusalueilla voi olla vaikeampaa saada työpaikkaa. Varmistetaan kattavampi matkakorvaus, edistetään etätyömahdollisuuksia, panostetaan julkiseen liikenteeseen. Kunnat voisivat tukea yrityksiä, jotka palkkaa nuoria haja-asutusalueilta.

Nuorille opetusta työehdoista

Nuorilla on usein huonommat työehdot, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoutta omista oikeuksistaan tai laeista. Nuorille pitäisi opettaa työehdoista ja laista esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla.

Joustavuutta työ- ja koulumaailmaan

Työelämän sekä koulumaailman tulisi olla nykyistä josutavampaa. Työnkuvia tulee mukauttaa erityistarpeiden mukaan ilman, että erityisen tuen tarvitsevan täytyy taistella oikeuksiensa puolesta.

Lisää mahdollisuuksia ja tietoa työnhausta

Nuorten kesätöiden hakua hidastaa heikko tietoisuus erilaisista työmahdollisuuksista ja siitä, miten kesätöitä voi hakea. Lisäämällä tietoisuutta erilaisista kesätyöpaikoista parannetaan nuorten työllisyystilannetta ja kasvatetaan työelämätaitoja.

Lisää töitä nuorille

Toteutus:

  • Ikärajoja laskettaisiin esim. Kaupungin töihin
  • -pystyisi muulloinkin kuin kesällä tehdä töitä

Kuvaus ja tavoite:

  • tulisi lisää työntekijöitä

Mitä uutta ratkaisussa on:

  • Nuoret ovat tulevaisuus
  • Annetaan paremmat eväät elämään (lisää työkokemusta )
  • Nuorille on helpompi maksaa pienempää palkkaa

Kesätyö

Kesätyöpaikkoja alle 15-vuotiaille ei löydä. Lyhyt kesätyöjakso jo alle 15-vuotiaana olisi hyvää työelämään tutustumista. 

Kesätöitä on vaikea saada

Kesätyöpaikkoja on vähän. Vaikka mainostetaan, että Naantalissa ja muussa on paljon paikkoja, on kuitenkin vaikeaa saada työpaikkaa. Isoin ongelma kuitenkin on se miten niitä annetaan. Usein paikat annetaan tutuille ja ystäville. Toivoisin reilua rekrytointia, jossa kaikilla olisi mahdollisuus saada työ. 

Nuorille lisää kesätöitä

Kesätöitä mahdollisesti on tarjolla, mutta tietoisuus niistä on puutteellista tai hakuohjeet eivät ole selkeät. Nuoret toivovat kootusti infoa erilaisista mahdollisuuksista ja miten niitä töitä voi hakea. Tämä hyödyttäisi myös työnantajia.