Nuori kohdataan kuunnellen

Osallisuuden lähtökohtana on vuorovaikutustilanne, jossa osapuolet kohtaavat toisensa arvostavasti ja vilpittömästi. Vuorovaikutus voi tapahtua joko kasvokkain tai digitaalisesti.

Tavoitteena on, että osapuolille syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja jaetusta ymmärryksestä. Viranhaltijalta ja työntekijältä tämä edellyttää rohkeutta irrottautua ammattiroolista ja -kielestä sekä sen tunnustamista, että nuorella on asiantuntijuutta.

Parhaat ja luovimmat ratkaisut eri tilanteisiin löytyvät, kun ollaan uteliaita ja erilaisille näkemyksille annetaan tilaa sekä uskalletaan tarvittaessa muuttaa omia uskomuksia ja ennakko-oletuksia.

Vaihe 1 / 2

  • Nuoren kohtaaminen on kuuntelevaa.

    Osallisuuden lähtökohtana on vuorovaikutustilanne, jossa osapuolet kohtaavat toisensa arvostavasti ja vilpittömästi. Vuorovaikutus voi tapahtua joko kasvokkain tai digitaalisesti.

    Tavoitteena on, että osapuolille syntyy kokemus kuulluksi tulemisesta ja jaetusta ymmärryksestä. Viranhaltijalta ja työntekijältä tämä edellyttää rohkeutta irrottautua ammattiroolista ja -kielestä sekä sen tunnustamista, että nuorella on asiantuntijuutta.

    Parhaat ja luovimmat ratkaisut eri tilanteisiin löytyvät, kun ollaan uteliaita ja erilaisille näkemyksille annetaan tilaa sekä uskalletaan tarvittaessa muuttaa omia uskomuksia ja ennakko-oletuksia.