Tutkimus: Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus kaipaa jäntevyyttä

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtioneuvoston kanslia 17.4.2023 – Tiedote 175/2023

Kysymykset ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumisesta ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. On myös selvää, etteivät demokratia ja ihmisoikeudet pysy yllä tai toteudu, ellei niitä kannatella, edistetä tai niistä keskustella. Näin todetaan 17. huhtikuuta julkaistussa tutkimuksessa, jossa selvitettiin demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen toteutumista käytännössä varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja opettajankoulutuksessa.

Lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden mukaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta voisi olla nykyistä enemmän, toiminnallisempana, iän varttuessa syvemmälle mennen ja ajankohtaisiin asioihin muutosotteella tarttuen. Lisäksi kaivataan enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Opettajankoulutuksessa kyseiset sisällöt vaihtelevat liikaa yksiköittäin.

Enemmän huomiota opettajankoulutukseen, koordinointiin ja oppijoiden rooliin arvioijina

Tutkimuksen tulokset tiivistyivät kolmeen suositukseen.

  1. Valtakunnallisen ohjelman luomiseen raamittamaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tavoitteiden asettelua, koordinointia ja niihin liittyvää resursointia.
  2. Oppijoiden huomiointiin demokratia- ja ihmisoikeustilanteen sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen arvioijina ja kehittämistoimenpiteiden toteuttajina.
  3. Opettajankoulutuslaitosten kannustamiseen sisällyttämään demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen opintoja osaksi kaikille pakollisia opintoja.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2022 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lisätietoja: Erikoistutkija, FT Anu Gretschel, Nuorisotutkimusseura ry., p. 040 516 91 89, anu.gretschel(at)nuorisotutkimus.fi

Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla (VN TEAS) tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi. Sen toimintaa ohjaa valtioneuvoston vuosittain vahvistama selvitys- ja tutkimussuunnitelma. Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa julkaistujen raporttien sisällöstä vastaavat tiedon tuottajat, eikä sisältö välttämättä edusta valtioneuvoston näkemystä. Lisätietoja: https://tietokayttoon.fi.

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus Suomessa : Tilannekuva ja suositukset 2023

22.4.2023