Uusi opas nuorten digitaalisen osallisuuden edistämiseen 

Kohti nuorten digitaalista osallisuutta -opas valottaa, mitä nuorten digitaalinen osallisuus on ja mitä sen toteutuminen edellyttää. Oppaassa esitellään digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia osallisuusprosesseihin ja käydään digitaalisten alustojen käyttöönottoa läpi vaihe vaiheelta. Se on suunnattu erityisesti kaikille nuorten parissa toimiville, joiden tavoitteena on osallistaa nuoria yhdenvertaisesti digitaalisia alustoja tai menetelmiä hyödyntäen. 

Kohti nuorten digitaalista osallisuutta -oppaassa kerrotaan, mitä digitaalinen osallisuus edellyttää nuorilta ja miten voisimme tukea heitä osallistumaan digitaalisesti. Se opastaa erilaisten alustojen ja menetelmien käyttöönottoon osana osallisuusprosessia: mitä vaiheita se sisältää ja mitä erityisesti kannattaa ottaa huomioon. 

Opas on tuotettu vastaamaan eri toimijoiden tarpeeseen kehittää toiminnassaan nuorten osallisuustoimintaa digitaalisissa ympäristöissä. Se on suunnattu kaikille, jotka haluavat edistää nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon, ja jotka tukevat nuoria toimimaan heidän omissa yhteisöissään ja ilmaisemaan mielipiteitään. Digitaalisuus avaa mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Oppaasta löytyy lisäksi esimerkkilista digitaalisen vaikuttamisen alustoista, menetelmistä ja toimintatavoista, joita voidaan käyttää erilaisissa digitaalisen osallisuuden ja vaikuttamisen prosesseissa. Mukana on myös käytännön esimerkkejä kolmelta nuorten kanssa toimivalta organisaatiolta heidän toteuttamastaan digitaalisesta osallisuustoiminnasta. 

Koordinaatti on tuottanut oppaan osana Osallisuuden osaamiskeskuksen toimintaa. 

25.4.2024

Tiina Karhuvirta