Kuinka nuorten osallisuus toteutuu kunnissa?

Nuorten osallisuuden laatukriteerien tueksi on tehty itsearviointi. Itsearvioinnissa vastataan väitteisiin nuorten osallisuuden toteutumisesta kunnan viranhaltijan ja työntekijän omassa työssä ja yleisesti koko kunnassa. Väitteitä on yhteensä 65 ja ne on jaettu 12 laatukriteerin kesken.

Vertaile kuntia näyttää ryhmätasolla vastausten jakauman palveluun rekisteröityneiden ja rekisteröitymättömien käyttäjien itsearviointien pohjalta. Yksittäistä vastaajaa ei voi tuloksista tunnistaa.

Voit hakea tuloksia kunnan, toimialan tai laatukriteerin perusteella. Mahdollista on hakea esimerkiksi kunnan eri toimialojen vastauksia tai kolmen eri kunnan saman toimialan vastauksia.

Jos hakuehtona on yksittäinen kunta tai toimiala, muodostuu hakutuloksena näytettävä ympyrädiagrammi rekisteröityneiden käyttäjien antamista vastauksista. Jos hakuehtona on kaikki kunnat ja kaikki toimialat, muodostuu hakutuloksena näytettävä ympyrädiagrammi rekisteröityneiden ja rekisteröitymättömien käyttäjien vastauksista.

Jos hakua vastaavia tuloksia ei ole, ympyrädiagrammia ei näytetä.

Tehtävänimikkeitä-osiossa näytetään rekisteröityneiden käyttäjien profiilitietoihinsa tallentamat tehtävänimikkeet. Jotta yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa, nimikkeet näytetään ainoastaan silloin, kun valittuja hakuehtoja vastaa vähintään viisi vastausta.

Näet ympyrädiagrammista vastausvaihtoehdon nimen myös viemällä osoittimen sitä koskevan sektorin päälle.

  • Samaa mieltä

  • Ei samaa eikä eri mieltä

  • Eri mieltä

  • En osaa sanoa

Ei vastauksia

Vastauksia {{answer_count[index]}} ({{section.filters.year}})
Vastauksia {{answer_count[index]}}
Tehtävänimikkeitä
{{ job.job }}