Hur realiseras ungas delaktighet i kommunerna?

Vi har skapat en självutvärdering som stöd till kvalitetskriterierna om ungas delaktighet.
I självutvärderingen svarar du på påståenden om ungas delaktighet med utgångspunkt i ditt eget arbete som kommunanställd och på ett allmänt plan inom hela kommunen. Utvärderingen innehåller sammanlagt 65 påståenden som fördelas på 12 kvalitetskriterier.

Sidan Jämför kommuner visar enkätsvarens fördelning inom grupperna registrerade användare och icke-registrerade användare. Enskilda personer som svarat på utvärderingen kan inte identifieras.

Du kan söka svar på basis av kommun, sektor eller kvalitetskriterium. Det är möjligt att jämföra svar mellan kommunens olika sektorer eller exempelvis tre olika kommuners svar inom samma sektor.

Om du väljer en enskild kommun eller sektor som sökvillkor visas resultatet i ett cirkeldiagram som omfattar registrerade användares svar. Om du väljer alla kommuner eller alla sektorer som sökvillkor visas resultatet i ett cirkeldiagram som omfattar registrerade och icke-registrerade användares svar.

Om det inte finns några svar som motsvarar sökvillkoren visas inget diagram.

Inom fältet Yrkesbenämning visas de yrkesbenämningar som registrerade användare har angett i sina profiler. För att enskilda användare inte ska kunna identifieras visas yrkesbenämningarna endast då det finns minst fem svar som motsvarar sökvillkoren.

Du kan se svarsalternativen i cirkeldiagrammet också genom att föra kursorn över en sektor.

  • Av samma åsikt

  • Varken av samma eller olika åsikt

  • Av annan åsikt

  • Vet inte

Inga svar

Svar {{answer_count[index]}} ({{section.filters.year}})
Svar {{answer_count[index]}}
Yrkesbenämning
{{ job.job }}