II Nuoret yhteisön voimavarana

2. Nuoret yhteisön voimavarana

Vaihe 1 / 2

  • Osallistuminen on vapaaehtoista ja nuorten vapaata mielipiteen ilmaisua tuetaan.

    Vapaaehtoisuutta kannattaa vaalia osallistumisessa. Nuoren tulee saada osallistumispäätöksensä tueksi tietoa siitä, mihin hänen halutaan osallistuvan ja miksi hänen osallistumisensa on arvokasta.

    Nuoren tulee saada lisäksi ymmärrettävää tietoa, niin että hän voi muodostaa itsenäisesti mielipiteensä asiasta eikä aikuinen ohjaile tarkoituksellisesti nuorta toivomaansa suuntaan tai näkemykseen. Työntekijöiden ja viranhaltijoiden tulee luottaa nuorten kykyyn muodostaa oma mielipiteensä.

    Unicefin Yleiskommentti nro 12 todetaan, että lapsen kuulluksi tulemisen perusedellytyksiä on, että lapsilla ja nuorilla tulee olla aina mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta ilmaista näkemyksiään, ja heille tulisi kertoa, että he voivat lopettaa osallistumisensa missä vaiheessa tahansa. (Momentit 16. ja 134 b.).

    Yleiskommentti nro 12 (2009). Lapsen oikeus tulla kuulluksi. YK:n lapsen oikeuksien komitea (www-sivu).